A
Den udøvende
Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
Kongefamilien, Regeringen og Departementschefer
B
Den lovgivende
Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
De folketingsvalgte partiers hovedbestyrelser eller dertil svarende organer
C
Den politiske
Medlem af et politisk partis styrelsesorgan
De folketingsvalgte partiers hovedbestyrelser eller dertil svarende organer
D
Den dømmende
Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder
Højesteret, Folketingets ombudsmand, Danske dommere ved internationale domstole, Rigsombudsmand på henholdsvis Grønland og Færøerne og Kammeradvokaten
E
Revisionskategorien
Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker
Nationalbankens ledelse, Statsrevisorernes- og Rigsrevisionens ledelse, Ministeriernes interne revisioner og Danske medlemmer af den Europæiske revisionsret
F
Den overnationale
Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker
Repræsentanter for Danmark som nation, om det forstås som almen diplomatisk repræsentation eller repræsentation i en overnational organisation og Forsvarets chefer og vicechefer for de enkelte værn
G
Den statsejede
Medlem af statsejet virksomheds ledelse eller medlemmer af ledelsen i styrelser
Ledelse i virksomhed, hvoraf minimum 50% er ejet af staten eller hvor staten har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af de statsejede selskaber er ikke omfattet med mindre de er de reelle driftsselskaber hvori ledelsen sidder. Ledelse i styrelser der har egentlig beslutningskompetence, eksempelvis Finanstilsynet. I kategorien er enkelte skønsmæssige undtagelser inkluderet, hvor statens ejerandel tæller mindre end 50%, men virksomhedens kapital er af en størrelse, ikke til at overse. SAS og Postnord er blandt andet med i denne kategori.
H
Den internationale
Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation
Danske medlemmer af internationale organisationer, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale og Medlemmer af internationale organisationer med kontor i Danmark
I
FATF udvidet kategori
[...]the Glossary definition [of PEP] includes some examples of what is meant by prominent public function, the precise level of seniority which triggers the PEPs requirements is not specified, and the list of examples provided is not exhaustive. This is because what constitutes a prominent public function domestically depends on the size (e.g. number of inhabitants, size of the budget), particular organisational framework of government or international organisation concerned, and the powers and responsibilities associated with particular public functions and other factors that are considered as part of the risk assessment under Recommendation 1. For example, prominent public functions may exist at the federal, state or provincial, and/or municipal levels.
Personer af særlig risiko; ikke foreskrevet i lov. I denne kategori findes bl.a. borgmestre, regionsformænd, biskopper og andre personer omfattet af FATF anbefalinger for Pep-kategorier, men som ikke er inkluderet i den danske vejledning og lov.
J
Relationskategorien
nære forretningsmæssige partnere til PEP, herunder nærtstående familiemedlemmer
Ægtefæller, registrerede partnere, børn og disses ægtefæller og registrerede partnere/ samlevere, forældre og Personer der har ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller på anden måde har nære forretningsforbindelser med PEP kategori A-I omfattede personer. Dette kunne være direktører i selskaber ejet af PEP’ere, forretningspartnere der har fælles ejerskab over ejendomme eller virksomheder med PEP’ere i kategorien A-I. Kategori J omfatter kun de personer der er nært relaterede eller familiemedlemmer til de PEPer der er verificeret mod finanstilsynets liste.
K
Den udvidede relationskategori
Nære samarbejdspartnere og familiemedlemmer til alle ikke verificerede PEPer i originalkategorierne
Et eksempel kunne være Anders Fogh Rasmussen, medlem af Venstres hovedbestyrelse, men ikke verificeret PEP på Finanstilsynets liste. Hans nære samarbejdspartnere og nære familiemedlemmer vil få kategori K.
U
Den udenlandske
PEPer registreret på henholdsvis Færøerne og i Grønland
Det vil sige de Selvstyre ejede virksomheder som bl.a. Royal Greenland og KNI, men også Landstinget og dets medlemmer.
X
PEP under ophør
Når en politisk eksponeret person (PEP), fratræder den PEP-givende stilling, skal man i en periode på minimum 12 måneder regnet fra fratrædelsestidspunktet fortsat vurdere om personen er forbundet med en øget risiko. Man siger, at personen har PEP-ophørsstatus eller er på ”cool down”. Det markeres i CiQ med bogstavet ’X’ i oversigten over personens PEP-kategorier. Har en person flere PEP-givende stillinger, får personen først ’X’-markering, når vedkommende fratræder den sidste PEP-givende stilling. Efter ”cool down”-periodens ophør, vil personen ikke være at finde i CiQ. I CiQ får PEP’ens nærtstående/nære samarbejdspartnere også markeringen ’X’ og forbliver søgbare i hele PEP’ens cool down-periode.