Klarlæggelse af ejer- og kontrolstruktur
22 Jun. 2018 af Webmaster

Vi får i BiQ ofte henvendelser omkring afklaringer af ejer og kontrolstrukturer i danske selskaber.

Følgende er et udpluk af de ting Finanstilsynet anbefaler:

Når kunden er en juridisk person, skal virksomheden altid klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur. Med ejer- og kontrolstruktur skal forstås, at virksomheden indhenter oplysninger om eksempelvis kundens ledelse, tegningsregler, ejeraftaler, kapitalklasser eller lignende.

Det er nødvendigt at vurdere hvilke oplysninger, der er relevante for at klarlægge kundens ejer- og kontrolstruktur. Virksomhedens klarlæggelse af en kundes ejer- og kontrolstruktur bidrager til at afdække, hvem der er kundens reelle ejere.

Virksomheden kan derfor ofte med fordel klarlægge hele kæden af ejer- og kontrolstruktur først, dvs. at virksomheden skal klarlægge hele ejerkæden af eventuelle juridiske personer (virksomheder) for at finde frem til de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden.
Det skaber klarhed over, hvem der skal identificeres og kontrolleres ud over kundens reelle ejere.

Virksomheden kan ud fra en risikovurdering beslutte, hvilke undersøgelser der iværksættes for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen. Det kan derfor i tilfælde med begrænset risiko være tilstrækkeligt, at virksomheden klarlægger strukturen ved et koncerndiagram, der viser ejerandelene i BiQ eller CiQ og supplerer med oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

I tilfælde med øget risiko kan det være nødvendigt, at virksomheden indhenter dokumentation for ejerandelene i form af vedtægter, aktiebog eller lignende. Der skal i alle forretningsforbindelser med juridiske personer gennemføres foranstaltninger, der klarlægger ejer- og kontrolstrukturen, men virksomheden fastlægger selv omfanget af foranstaltningerne ud fra virksomhedens risikovurdering af forretningsforbindelsen.