Verificeret af Finanstilsynet
22 Jan. 2018 af Rasmus Philip Rask

Finanstilsynet har her i januar offentliggjort PEP-listen på deres officielle hjemmeside. Det har vi nu taget til efterretning og implementeret fuldt ud i CiQ. Det har så samtidigt givet os lejlighed til at se nærmere på de afvigelser der er i Finanstilsynets betragtninger i forhold til det 4 hvidvaskdirektiv og de anbefalinger FATF (Financial Action Task Force) har offentliggjort.

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på specielt følgende: Data er baseret på indberetninger fra de styrelser og virksomheder der er omfattet af loven hvilket skaber en del udfordringer i forhold til opdateringer.

Sekundært er der en række områder der ikke dækkes af Finanstilsynets liste: Kongehuset er ikke repræsenteret, de politiske partiers bestyrelser indberetter ikke på samme vis (nogen indberetter forretningsudvalg, andre repræsentantskaber og andre den reelle bestyrelse), religiøse overhoveder er ikke en del af listerne og så dækkes hverken nære samarbejdspartnere, familiemedlemmer eller udenlandske PEP'ere.

I CiQ har vi derfor valgt at præsentere Finanstilsynets lister visuelt og datamæssigt, så det både er muligt at benytte en risikobaseret tilgang af minimal karakter jf. de få personer på Finanstilsynets liste, men også en lidt højere risiko betragtning, hvor man ser på anbefalingerne fra FATF eller en tættere fortolkning af EU direktivet.